Naše vize

Každý pacient, který je malnutriční nebo v riziku podvýživy, je systematicky testován a má přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

ONKa Optimální nutriční péče pro každého

ONKa Optimální nutriční péče pro každého

Národní projekt včasné diagnostiky a léčby malnutrice.

Více informací
Fakta o nutrition Day v ČR

nutritionDay 2015 a 2017
Fakta o nutritionDay v ČR

Cokoliv, co za to stojí, se vyplatí dělat dobře.

Více informací
Podpora problémů s malnutricí

nutritionDay 2019
Informace a důležité odkazy

Zapojte se do letošního ročníku nutritionDay.

Více informací

Nutriční den 2019

Letošní mezinárodní nutriční audit Nutriční den 2019 se koná 7. listopadu 2019. Je zaměřen na získání údajů o výživě, příjmu potravy a nutriční péči na pracovištích čtyř hlavních skupin – na lůžkových odděleních nemocnic, zvlášť na lůžkových onkologických odděleních, na jednotkách intenzivní péče a nakonec v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče, tedy typu LDN či DPS.

Více informací

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT